• "Todome" tradicinio karate turnyras, vasario 14 d.

  DATA: 2009 m. vasario 14 d., 10.00 val. – atrankinės varžybos, 16.00 val. – finalai.

  VIETA: Pilaitės vid. mokykla, Įsrūties g. 3, Vilnius.

  TIKSLAI: suburti tradicinio karate sportininkus, klubus; plėtoti tarptautinius santykius; skatinti draugišką, nuoširdų bendravimą tarp praktikuojančių tradicinį karate; pasikeisti patirtimi; kartu atšvęsti karate klubo „Todome“ atidarymą; populiarinti tradicinį karate Lietuvoje.

  TAISYKLĖS: ITKF (Tarptautinės tradicinio karate federacijos) taisyklės.

  APSAUGOS : JIUY kumite privalomos: ITKF kumite pirštinės. Galimos: kapos, bandažai (vaikinams), krūtinės ląstos apsaugos (merginoms).

  TEISĖJAI: teisėjauja tik LTKA nacionalinės ar ITKF tarptautinės kategorijos teisėjai, turintys galiojančias teisėjų licenzijas išduotas LTKA ar ITKF.

  DALYVIŲ STARTINIAI MOKESČIAI:1. Individualus startas (kata, kumite) – 30 Lt;

  2. Indvidualus startas (Fuku – Go) – 20 Lt 

  AMŽIAUS GRUPĖS IR RUNGTYS:

  VAIKINAI:

  Amžiaus grupės                                                   KATA                                                    KUMITE

                                                        Atrankinės            Finalai                    Atrankinės                           Finalai 

  2002 m. ir jaunesni                     Heian                     Heian                     Kihon Ippon                        Kihon Ippon       

   2001 - 2000 m.                             Heian                     Heian                     Kihon Ippon                        Kihon Ippon

  1999 - 1998 m.                            Heian                     Heian                      Jiyu Ippon                          Jiyu Ippon     

  1997 - 1996 m.                            Heian                     Heian                      Jiyu Ippon                            Jiyu Ippon   

  1995 - 1994 m.                            Heian                     Heian                      Jiyu Ippon                             Jiyu      

  1993 - 1991 m.                            Heian                     ITKF/Heian               Jiyu                                     Jiyu  

  1990 m. ir vyresni iki 5kyu       Heian                    ITKF/Heian               Jiyu                                     Jiyu         

  1990 m. ir vyresni nuo 5kyu       Heian/ITKF     ITKF/Heian               Jiyu                                      Jiyu

  MERGINOS: 

  Amžiaus grupės                                                                  KATA                                                    KUMITE

                                             Atrankinės              Finalai                 Atrankinės                      Finalai

  2000 m. ir jaunesnės                        Heian                     Heian                   Kihon Ippon                  Kihon Ippon  

  1999 - 1997 m.                                   Heian                     Heian                   Kihon Ippon                   Kihon Ippon    

  1996 - 1994 m.                                   Heian                     Heian                   Jiyu Ippon                        Ko-go   

  1993 - 1991 m.                                   Heian                     ITKF/Heian          Ko-go                              Ko-go      

  1990 m. ir vyresnės iki 5kyu         ITKF/Heian              ITKF                    Ko-go                             Ko-go  

  1990 m. ir vyresnės nuo 5kyu        ITKF/Heian           ITKF                    Ko-go                             Ko-go

  Jei kurioje nors rungtyje užsiregistruos mažiau kaip keturi dalyviai - rungtis neįvyks. Kad galėtumėmelaiku informuoti apie neįtrauktas į varžybas rungtis, prašome klubų vadovų laiku atsiųsti užpildytasparaiškas!

   Jei kurioje nors amžiaus grupėje bus daugiau nei 16 dalyvių, dalyviai papildomai bus skirstomi į kategorijas pagal turimą meistriškumo laipsnį – iki 6 kyu ir nuo 6 kyu imtinai. 

  Kihon Ippon Kumite: 

  Atakos: 1. Oi-zuki jodan.2. Oi-zuki chudan.3. Mae-geri chudan. 

  Gynyba:1. Age-uke/gyaku - zuki2. Soto-uke/gyaku - zuki3. Gedan-barai/gyaku – zuki. 

  Jiyu Ippon Kumite: 

  Atakos: 1.Oi-zuki jodan.2.Gyaku-zuki chudan.3.Mae-geri chudan.4.Mawashi-geri jodan. 

  Gynyba:Sen arba Go-No Sen – kontrataka gyaku – zuki, galimi pakirtimai. 

  Sportininkams Kihon Ippon Kumite rungtyje būtina pasakyti smūgių pavadinimus prieš veiksmoatlikimą. Sportininkai atakas atlieka pakaitomis iš chidari (kairės) stovėsenos. Atakai suteikiamos 7 sekundės, per kurias neatlikus atakos – sportininkas baudžiamas Keykoku (-2 taškai), už išėjimą už aikštelės ribų – Jogai (-2 taškai). Efektyviai atliktos technikos vertinamos taškais pagal ITKF taisykles. Esant lygiosioms, sportininkai vertinami vėliavėlių sistema. Atakuojanti pusė (Tori) prieš ataką negali naudoti jokių papildomų techninių veiksmų išskyrus mentalinį išvedimą iš Jutsu į Kyo būseną. Pažeidus šį punktą, sportininkas baudžiamas Keikoku (-2 taškai). Bet koks kontaktas yra draudžiamas.

  Grižti atgal