• 9 KYU (baltas diržas)
  KIHON
  1. Kiba - dachi / choku tsuki ( 10 kartų)
  2. Kiba - dachi / age - uke ( 10 kartų)
  3. Kiba - dachi / soto - uke ( 10 kartų)
  4. Kiba - dachi / gedan - barai ( 10 kartų)
  5. Zenkutsu - dachi / Oi - tsuki jodan.
  6. Zenkutsu - dachi / Age - uke.
  7. Zenkutsu - dachi / Soto - uke chudan.
  8. Zenkutsu - dachi / Gedan - barai.
  9. Zenkutsu - dachi / Mae - keri chudan.
  10 Heisoku-dachi/Mae-keri chudan (10kartų)

  KATA
  Taikyoku - shodan.

  8 KYU (geltonas diržas)
  KIHON
  1. Zenkutsu - dachi / Oi - tsuki chudan.
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke.
  3. Zenkutsu - dachi / Soto Ude - uke chudan.
  4. Kokutsu - dachi / Shuto - uke
  5. Zenkutsu - dachi / Mae-keri chudan.

  KATA
  Heian - sodan, Bunkai - katos interpretacija.

  KIHON IPPON KUMITE
  Ataka: Jodan - oi - tsuki, Chudan - oi - tsuki, Mae - keri
  Kontrataka: Gyaku - tsuki,
  Gynyba: Age - uke, Soto - uke, Gedan - barai


  7 KYU (oranžinis diržas)
  KIHON
  1. Zenkutsu - dachi / Oi - tsuki jodan.
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki jodan.
  3. Zenkutsu - dachi / Soto Ude - uke chudan, gyaku tsuki jodan.
  4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke chudan, gyaku tsuki chudan.
  5. Kokutsu - dachi / Shuto - uke
  6. Zenkutsu - dachi / Mae-keri jodan.
  7. Zenkutsu - dachi / mawashigeri chudan.
  8. Kiba - dachi / Yoko Keage
  9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi
  8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

  KATA:
  Heian - Nidan, Bunkai - katos interpretacija.

  KIHON IPPON KUMITE
  Ataka:
  Jodan - oi - tsuki, Chudan - oi - tsuki, Chudan Mae - keri
  Gynyba: Age - uke, Soto - uke, Gedan - barai

  6 KYU (žalias diržas)
  KIHON
  1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
  3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude - uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
  4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan.
  5. Kokutstu-dachi / C-Shuto - uke, Zenk.-dachi/ C-Nukite
  6. Kizami tsuki, Gyaku tsuki ( laisva pozicija ).
  7. Zenkutsu - dachi / Maekeri Rengeri ( C´1, J´1 ).
  8. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri chudan.
  9. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
  10. Kiba - dachi / Yoko Kekomi chudan.
  11. Zenkutsu - dachi/ C-Maekeri, J-Oitsuki.
  9 ir 10daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

  KATA:
  Heian - Sandan, Bunkai - katos interpretacija.

  JIYU IPPON KUMITE
  Ataka: Jodan - oi - tsuki, Chudan - gyaku - tsuki, Mae-keri - chudan, Yokogeri - chudan, Mawashikeri - jodan

  5 KYU (I mėlynas diržas)
  KIHON

  1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
  3. Zenkutsu-dachi / C-Soto Ude - uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi.
  4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan.
  5. Kokutsu-dachi / Shuto - uke, C-Kizami Maekeri, Zenk.-dachi/ C-Nukite
  6. Zenkutsu - dachi / Maekeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
  7. Zenkutsu - dachi / Mawashikeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
  8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
  9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi chudan.
  10. Zenkutsu - dachi/ C-Ushirogeri.
  11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
  8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

  KATA : Heian - Yondan, Bunkai - katos interpretacija.

  JIYU IPPON KUMITE
  Ataka:
  Kizami Tsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Maegeri: Cx2
  Gynyba: OJI - WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).
  SEN: a) Kake - no - sen, b) Tai - no - sen
  GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza

  MAKIVAROS TESTAS - Mae - keri, Mavashi - keri, Ushiro - keri

  4 KYU (II mėlynas diržas)
  KIHON
  1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
  3. Zenkutsu-Soto Ude - uke, Kiba-dachi/C-Yoko Empi - uchi, J-Tate Uraken - uchi.
  4. Zenkutsu - dachi / Uchi Ude - uke, gyaku tsuki chudan.
  5. Kokutsu -Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
  6. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
  7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( Cx1, Jx1 ).
  8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
  9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi chudan.
  10. Zenkutsu - dachi/ C-Ushirogeri.
  11. Zenk.-dachi/C-Maegeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
  8 ir 9 daryti šonu, į abi puses, perėjimai kryžiuojant kojas.

  KATA:
  Heian - Godan, Bunkai - katos interpretacija.

  JIYU IPPON KUMITE
  Ataka:
  Kizami Tsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2
  Gynyba: OJI - WAZA ( atsakymas į priešininko ataką ).
  SEN: a) Kake - no - sen, b) Tai - no - sen
  GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza

  MAKIVAROS TESTAS: 1. Mae - keri, 2. Mavashi - keri, 3. Ushiro - keri, 4. Yoko - keri

  3 KYU (I rudas diržas)
  KIHON
  1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (Jx1, Cx2).
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
  3. Zenkutsu - dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
  4. Kokutsu - dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
  5. Zenkutsu - dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
  6. Zenkutsu - dahi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
  7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
  8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
  9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi jodan.
  10. Zenkutsu - dachi/ C-Ushirogeri.
  11. Zenkutsu - dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
  12. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
  13. Zenkutsu - dachi / J-Maegeri - į priekį, J-Yoko Keage - į šoną ( vietoje ).

  KATA
  Bassai Dai, Bunkai - katos interpretacija.

  KUMITE
  1. Jiyu Ippon Kumite
  Ataka:
  Kizamitsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2, Mawashigeri: Jx2
  Gynyba: OJI - WAZA
  SEN: a) Kake - no - sen, b) Tai - no - sen
  GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza
  2. Jiyu Kumite - 2 kovos pagal ITKF taisykles.

  KIME TESTAS
  Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

  MAKIVAROS TESTAS
  Atliekamos įvairios atakos į nešiojamą skydą ( rankomis ir kojomis ).

  2 KYU (II rudas diržas)
  KIHON

  1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
  3. Zenkutsu - dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
  4. Kokutsu - dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
  5. Zenkutsu - dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
  6. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
  7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
  8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
  9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi jodan.
  10. Zenkutsu - dachi / C-Ushirogeri.
  11. Zenkutsu - dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
  12. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
  13. Zenkutsu - dachi / Maegeri - į priekį, J-Yoko Keage - į šoną ( vietoje ).

  KATA: Jion, Bunkai - katos interpretacija.

  KUMITE
  1. Jiyu Ippon Kumite
  Ataka:
  Kizamitsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2
  Mawashigeri: Jx2, Ushirogeri: Cx2
  Gynyba: OJI - WAZA
  SEN: a) Kake - no - sen; b) Tai - no - sen
  GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza
  2. Jiyu Kumite - 2 kovos pagal ITKF taisykles.

  TAIKLUMO IR KIME TESTAS
  Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

  MAKIVAROS TESTAS
  Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

  MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS
  Gyaku - tsuki
  Uraken - uchi


  1 KYU (III rudas diržas)

  KIHON

  1. Zenkutsu - dachi / Oitsuki Sanbontsuki (J´1, C´2).
  2. Zenkutsu - dachi / Age - uke, gyaku tsuki chudan.
  3. Zenkutsu - dachi / Soto Udeuke, Kiba-dachi/C-Yoko Empiuchi, J-Tate Urakenuchi.
  4. Kokutsu - dachi / Shutouke, C Kizami Maegeri, Zenk.- C-Nukite.
  5. Zenkutsu - dachi / C-Uchi Udeuke, C-Gyakutsuki
  6. Zenkutsu - dachi / Maegeri Rengeri ( C-Kizami Maegeri, J-Maegeri ).
  7. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri Rengeri ( C-Kizami Mawashigeri, J-Mawashigeri ).
  8. Kiba - dachi / Yoko Keage jodan.
  9. Kiba - dachi / Yoko Kekomi jodan.
  10. Zenkutsu - dachi / C-Ushirogeri.
  11. Zenkutsu - dachi / Yoko Kekomi, C-Mawashigeri, C-Gyakutsuki.
  12. Zenkutsu - dachi / Mawashigeri, C-Yoko Kekomi, C-Gyakutsuki.
  13. Zenkutsu - dachi / Maegeri - į priekį, J-Yoko Keage - į šoną ( vietoje ), J-Yoko Kekomi (vietoje).

  KATA:
  Kanku Dai, Bunkai - katos interpretacija.

  KUMITE
  1. Jiyu Ippon Kumite
  Ataka:
  Kizamitsuki: Jx2, Gyakutsuki: Jx2, Cx2, Kizami Maegeri: Cx2, Maegeri: Cx2, Yokogeri: Cx2
  Mawashigeri: Jx2, Ushirogeri: Cx2
  Gynyba: OJI - WAZA
  SEN: a) Kake - no - sen, b) Tai - no - sen
  GO-NO-SEN: a) Amashi waza, b) Uke-waza
  2. Jiyu Kumite - 2 kovos pagal ITKF taisykles.

  TAIKLUMO IR KIME TESTAS
  Kandidatas atlieka 10 parinktų atakų iš laisvos pozicijos (KAMAE) judėdamas link tikslo, kurį laiko egzaminatorius. Atlikti su maksimalia jėga ir greičiu. Galima silpnai paliesti.

  MAKIVAROS TESTAS
  Atliekamos atakos į skydą ( rankomis ir kojomis ).

  MEDINĖS MAKIVAROS TESTAS
  Gyaku - tsuki
  Uraken - uchi

  Grižti atgal