• Rugsėjo 18 d. vyks kandidatų į nacionalinę rinktinę treniruotė bei LTKA prezidiumo ir klubų vadovų susirinkimas

    Prašome visus mūsų klubo narius, kurie yra įtraukti į LTKA nacionalinės rinktinės sąrašą aktyviai dalyvauti. Sportininkai, nedalyvavę nacionlinės rinktinės treniruotėje be pateisinamos priežasties, bus išbraukti iš sąrašų. Grižti atgal