• Artėja 2013 metų Lietuvos Tradicinio karate čempionatas

  DATA: 2013 m. gegužės 26 d. (sekmadienis), 9.00 val. - atrankinės varžybos, 17.00 val. - oficialus varžybų atidarymas, finalinės kovos, prizininkų apdovanojimai.

  VIETA: Garliavos sporto centras, Vasario 16 - 8, Garliava, Kauno raj.

  TRANSPORTAS: kaina LT čempionato dalyviams - 15 Lt., lydintiems asmenims - 30 Lt.
  Norintys vykti užsakytu transportu registruojasi savo klubuose iki gegužės 10 d.

  TIKSLAI: išaiškinti geriausius ir perspektyviausius Lietuvos Respublikos tradicinio karate
  sportininkus, klubus; populiarinti tradicinį karate Lietuvoje; plėtoti tradicinio karate geografiją;
  skatinti klubų bendravimą ir bendradarbiavimą; įvertinti kandidatų į Lietuvos nacionalinę
  rinktinę pasirengimą atstovauti Lietuvą 2013 metų Europos tradicinio karate čempionate
  Prahoje, Čekija.

  TAISYKLĖS: ITKF (Tarptautinės tradicinio karate federacijos) taisyklės.

  APSAUGOS: JIYU kumite, kogo kumite rungtyse privalomos: ITKF kumite pirštinės ir kapos.
  Galimos: bandažai (vaikinams), krūtinės ląstos apsaugos (merginoms).

  REGISTRACIJA: karate klubo "Danas" sportininkai registruojasi iki 2013 metų gegužės 10 d. treniruočių metu arbe e-paštu [email protected]

  DALYVIAI: Lietuvos čempionate gali dalyvauti tik LTKA klubai - nariai, sumokėję metinį nario
  mokestį už 2013 m. Visi visų sportininkų kyu privalo būti užregistruoti LTKA, dan'ai ITKF. Jeigu
  esamas sportininko kyu neregistruotas LTKA, sportininkas bus išbrauktas iš dalyvių Lietuvos
  čempionate sąrašo, o jį delegavęs klubas apie tai informuotas raštu. Visi su sportininkų kyu
  susiję klausimai turi būti išspręsti iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Esamų kyu
  registraciją galima pasitikrinti: http://ltka.lt/Kyu_registracija

  TEISĖJAI: teisėjauja tik LTKA atrinkti nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjai,
  kandidatai į teisėjus, turintys galiojančias teisėjų licencijas, išduotas LTKA ar ITKF.
  Atestuotiems teisėjams honorarą už teisėjavimą apmoka klubas - organizatorius LTKA
  nustatyta tvarka. Klubas - dalyvis kartu su sportininkų paraiškomis pateikia renginio
  organizatoriui informaciją apie turnyre dalyvausiančius teisėjus.

  PROTESTAI: protestai pateikiami tik raštu ir nagrinėjami pateikus 100 Lt (vieno šimto litų)
  įnašą ne vėliau kaip iki tos rungties, kurioje iškilo abejonių teisėjų sprendimu, pabaigos
  (atrankinėse varžybose - iki atrankinių varžybų ginčytinos rungties pabaigos, finaluose - iki
  ginčytinos rungties finalų pabaigos). Protestą patenkinus įnašas grąžinamas.

  DALYVIŲ STARTINIAI MOKESČIAI:
  1. 30 Lt. (Dalyvavimas vienoje rungtyje + maitinimas)
  2. 50 Lt (Dalyvavimas dviejose ir daugiau rungčių + maitinimas)

  AMŽIAUS GRUPĖS IR RUNGTYS

   

  Grižti atgal