• Kvietimas į 2018 m. Lietuvos tradicinio karate do čempionatą Vilniuje. ATNAUJINTA!

  Kviečiame į 2018 m. Lietuvos tradicinio karate do čempionatą, kuris šiais metais vyks gegužės 19 d. (šeštadienį) Vilniuje. Registracija jau prasidėjo ir registruotis galima savo klubuose iki gegužės 10 d. Labai visų kviečiame dalyvauti ir laukiame!!! Toliau pateikiame čempionato reglamentą:
   
  XVI - as LIETUVOS TRADICINIO KARATE DO ČEMPIONATAS
  2018 M. LIETUVOS TRADICINIO KARATE DO ČEMPIONATO REGLAMENTAS
  Parengta: 2018 m. kovo 20 d.
  Vilnius

  ČEMPIONATO DATA: 2018 m. gegužės 19 d. (šeštadienis).

  LAIKAS: 9.00 iki 12.00 jaunimas, suaugę, atkrintamosios, finalai. 12.00 - oficialus atidarymas, jaunimo, suaugusiųjų apdovanojimai, atkrintamosios kovos, bei finalai visoms likusioms grupėms. P.S. Tikslesnis rungčių pagal amžiaus, meistriškumo grupes laikas bus paskelbtas atskirai, prieš varžybas.

  VIETA: Vilnius International School of Vilnius (AISV), Subačiaus g. 41, Vilnius.

  TIKSLAI: išaiškinti stipriausius ir perspektyviausius Lietuvos Respublikos tradicinio karate do sportininkus, klubus; populiarinti tradicinį karate do Lietuvoje; skatinti klubų bendravimą ir bendradarbiavimą; įvertinti kandidatų į Lietuvos nacionalinę rinktinę pasirengimą atstovauti Lietuvą 2018 metų Pasaulio tradicinio karate do čempionate, Kanadoje.

  TAISYKLĖS: WTKF (Pasaulinės tradicinio karate do federacijos) taisyklės.

  APSAUGOS: JIYU kumite ir kogo kumite rungtyse privalomos: kapos. Rekomenduojamos: bandažai (vaikinams), krūtinės ląstos apsaugos (merginoms).

  REGISTRACIJA: paraiškos priimamos iki 2018 metų gegužės 11 d. (penktadienio). Visi varžybų dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą ir turėti pažymą, leidžiančią dalyvauti varžybose, bei sveikatos draudimą. Už kiekvieno sportininko sveikatos būklę atsako sportininką delegavęs klubas. Varžybų organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės už sportininkų sveikatos sutrikimus Lietuvos tradicinio karate do čempionato metu.

  DALYVIAI: Lietuvos čempionate gali dalyvauti tik LTKA klubai - nariai, sumokėję metinį nario mokestį už 2018 m. Visi visų sportininkų kyu laipsniai privalo būti užregistruoti LTKA, dan'ai WTKF/ITKF. Jeigu esamas sportininko meistriškumo laipsnis neregistruotas LTKA, sportininkas bus išbrauktas iš dalyvių Lietuvos čempionate sąrašo, o jį delegavęs klubas apie tai informuotas raštu. Visi su sportininkų meistriškumo laipsniais susiję klausimai turi būti išspręsti iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Esamų kyu registraciją galima pasitikrinti: http://ltka.lt/Kyu_registracija

  TEISĖJAI: teisėjauja tik LTKA atrinkti nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjai, turintys galiojančias teisėjų licencijas, išduotas LTKA ar WTKF. Klubas - dalyvis kartu su sportininkų paraiškomis pateikia renginio organizatoriui informaciją apie turnyre dalyvausiančius teisėjus.

  PROTESTAI: nagrinėjami tik tie protestai, kurie pateikiami pagal WTKF taisyklių reikalavimus.

  DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS: fiksuotas nepriklausomai nuo pasirinktų rungčių kiekio

  AMŽIAUS GRUPĖS IR RUNGTYS: atnaujintas reglamentas >>AMŽIAUS GRUPĖS IR RUNGTYS PDF<<

  Grižti atgal