• Tarpklubinės varžybos Budo-Cup 2023

  Registracijos nuoroda sportininkams:

  https://forms.gle/H3sWaBHZeLfB2MKA7

  Trumpa informacija apie varžybas:
  Vieta: M. Riomerio universiteto didžioji salė (Ateities g. 20, Vilnius)
  Data: 2023.04.22 (Šeštadienis)
  Laikas: Varžybų pradžia 10:00 val. Tikslesnius grupių laikus organizatoriai praneš vėliau, kai žinos dalyvių skaičių.

  Kaina:
  15 eur - Dalyvavimas tik KICHON rungtyje.
  25 eur - Dalyvavimas KICHON ir KATA rungtyse.
  35 eur - Dalyvavimas KATA, KUMITE ir Komandinės KATA rungtyse.

  REGISTRACIJA iki 2023.04.15 (imtinai). Dalyviams, užsiregistravusiems 2023.04.17 ir vėliau, taikomas papildomas 10 eur mokestis. Registracija uždaroma balandžio 20 d. 12:00.

  KICHON rungtis yra skirta TIK sportininkams neturintiems diržo ir baltiems diržams.

  Rungtys, skirtos vaikams, mokantiems KATA ir KUMITE:
  1. KATA
  2. KUMITE
  3. Komandinė KATA (atskira registracija bus pateikta kiek vėliau klubų treneriams)

  TAISYKLĖS: WTKU, WTKU (Pasaulinės tradicinio karate do unijos) taisyklės.
  APSAUGOS: JIYU kumite ir kogo kumite rungtyse privalomos: kapos. Rekomenduojamos:
  bandažai (vaikinams), krūtinės ląstos apsaugos (merginoms). Akiniai kumite kategorijoje, pradedant
  nuo Jiyu Ippon draudžiami! Jiyu ippon kumite nėra privalomos.
  REGISTRACIJA: Tik Google docs forma: https://forms.gle/xV7gdLWg8jfdb8Ah9
  Už kiekvieno sportininko sveikatos būklę atsako sportininką delegavęs klubas. Varžybų
  organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės už sportininkų sveikatos sutrikimus Budo Cup Open 
  2023 varžybose.
  Registracija vyksta iki 2023.04.15 imtinai.
  Dalyviams užsiregistravusiems 2023.04.16 ir vėliau taikomas papildomas 10 eur mokestis.
  Registracija uždaroma 2023.04.20 12:00.
  DALYVIAI: Dalyvauti gali tik užregistruoti Kyu ir Dan laipsniai LTKA,WTKF bei WBKA
  sistemoje, naujokai.
  TEISĖJAI: Teisėjauja LTKA atrinkti nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjai. Teisėjams
  honorarą už teisėjavimą apmoka klubas - organizatorius.
  PROTESTAI: Nagrinėjami tik tie protestai, kurie pateikiami pagal WTKU taisyklių reikalavimus.
  Protestą gali paduoti tik klubą atstovaujantis treneris.
  DALYVIŲ STARTINIAI MOKESČIAI:
  15 eur - Dalyvavimas tik KICHON rungtyje.
  25 eur - Dalyvavimas KICHON ir KATA rungtyse.
  35 eur - Dalyvavimas KATA, KUMITE ir Komandinės KATA rungtyse.
  APDOVANOJIMAI: Specialiai ruošti renginiui diplomai, prizai, taurės. VISI varžybų dalyviai
  gaus dovanėles, pirmų 3-jų vietų nugalėtojai bus apdovanoti medaliais, pirmos vietos nugalėtojas
  apdovanojamas taure.
  Taip pat visi dalyviai gaus Vichy vandens parko kuponą, su kuriuo varžybų dieną gales apsilankyti
  su nuolaidą visai šeimai! Vaikams 3 valandos vandens parkę vietoj 22 eur. Kainuos tik 12 eur., o
  suaugusiems bus taikoma 30% parko bilietui.
  AMŽIAUS GRUPĖS IR INDIVIDUALIOS RUNGTYS:
  VAIKINAI:
  KATA KUMITE arba KIHON
  Atrankinės Finalai Atrankinės Finalai
  1. 2017 m. ir jaunesni iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  2. 2016m. - 2014m. iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  3. 2014m. ir jaunesni 8 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  4. 2015m. - 2014m. nuo 7 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon/Jiyu Ippon
  5. 2013m. - 2011m. iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  6. 2013m. - 2012m. 8 - 7 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  7. 2013m. - 2012m. nuo 6 kyu
  Heian Heian Jiyu Ippon Jiyu Ippon
  8. 2010m. - 2008m. iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  9. 2011m. - 2010m. 8- 7 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  10. 2011m. - 2010m. 6 - 5 kyu
  Hejan Heian Jiyu Ippon Jiyu Ippon
  11. 2011m. - 2010m. nuo 4 kyu
  Heian/WTKF Heian/WTKF Jiyu Ippon Jiyu Ippon
  12. 2007m. ir vyresni iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  13. 2009m.-2008m. 8- 7 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  14. 2009m.-2008m. nuo 6 kyu
  Heian/WTKF Heian/WTKF Jiyu Ippon/Ko Go Jiyu Ippon/Ko Go
  15. 2007m. - 2006m. 7 - 8 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  16. 2007m. - 2006m. nuo 6 kyu
  Heian/WTKF Heian/WTKF Jiyu Ippon/Ko Go Jiyu Ippon/Ko Go
  17. 2005 m. ir vyresni Heian WTKF Ko-Go/Jiyu Ko-Go/Jiyu

  MERGINOS:

  KATA KUMITE arba KIHON
  Atrankinės Finalai Atrankinės Finalai
  1. 2016 m. ir jaunesnės Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  2. 2014m. ir jaunesnės 8 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  3. 2015m. - 2014m. 8 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  4. 2015m. - 2014m. nuo 7 kyu
  Heian Heian Kihon/Jiyu Ippon Kihon/Jiyu Ippon
  5. 2015m. - 2013m. iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  6. 2013m. - 2012m. 8 - 7 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  7. 2013m. - 2012m. nuo 6 kyu
  Heian Heian Kihon/Jiyu Ippon Kihon/Jiyu Ippon
  8. 2012m. - 2010m. iki 9 kyu
  Taikiyoku Taikiyoku Kihon Kihon
  9. 2011m. - 2010m. 8- 7 kyu
  Heian Heian Kihon Ippon Kihon Ippon
  10. 2011m. - 2010m. 6 - 5 kyu
  Hejan Heian Jiyu Ippon Jiyu Ippon
  11. 2011m. - 2010m. nuo 4 kyu
  Heian/WTKF Heian/WTKF Jiyu Ippon Jiyu Ippon
  12. 2009m.-2006 iki 9 kyu Taikiyoku Kihon

  13. 2009m.-2008m. 8 - 7 kyu

  Heian Kihon Ippon

  14. 2009m.-2008m. nuo 6 kyu
  Heian/WTKF  Jiyu Ippon/Ko Go
  15. 2007m. - 2006m. 8 - 7 kyu
  Heian  Kihon Ippon
  16. 2007m. - 2006m. nuo 6 kyu
  Heian/WTKF Heian/WTKF  Jiyu Ippon/Ko Go
  17. 2005 m. ir vyresnės

  Heian/WTKF Heian/WTKF Ko-Go/Jiyu Ko-Go/Jiyu

  KIHON IPPON KUMITE:
  Atakos: Gynyba:
  1.Oi-tsuki jodan.
  2. Oi tsuki chudan
  3. Mae keri chudan
  1. Age-uke/gyaku - tsuki
  2. Soto-uke/gyaku - tsuki
  3. Gedan-barai/gyaku - tsuki.
  Sportininkas vertinamas taškais (wazari arba ippon) remiantis TODOME VAZA koncepcija į kurią
  įeina šie kriterijai: taimingas, distancija, forma, kūno dinamika, perėjimai, jėga. Sportininkai atakas
  atlieka tik hidari (kairė) koja priekyje ir smūgiuojama dešinę pusę. Gintis galima tiek kaire, tiek
  dešine pusėmis, svarbu veiksmus atlikti reikiama tvarka. Kontaktas vertinamas diskvalifikacija.
  Pasibaigus kovai, teisėjai balsuoja už sportininką, kurio techniniai veiksmai buvo arčiau vertintino
  rezultato taškais (TODOME VAZA).

  JIYUI IPPON KUMITE:
  Atakos: Gynyba:
  1. Kizami-tsuki jodan.
  2. Gyaku-tsuki chudan.
  3. Mae-keri chudan.
  4. Pasirinktinos 5 atakos: oi tsuki jodan;
  mavashi
  keri jodan; ushiro keri chudan; ura mavashi
  keri jodan; yoko keri keokomi chudan;
  Taimingas: Tai So Sen,Uke Waza, Amashi
  waza.
  Kontrataka laisva, galimi pakirtimai.
  Jiyu Ippon Kumite kova teisėjaujama remiantis Ko - go kumite taisyklėmis išskyrus žemiau
  aprašytus atvejus:
  • Esant lygiosioms, sportininkai vertinami vėliavėlių sistema.
  • Sportininkai atakas atlieka iš kurios nori pusės ir stovėsenos.
  • Sumaišius technikų eiliškumą, sportininkas baudžiamas Keikoku (-2 taškai).
  • Dantų apsaugos nėra privalomos, bet rekomenduojamos.
  1. Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi 8 ar 7 kyu, kumite rungtyje bus kovojama naudojant
  kihon ippon kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 6 ar aukštesnį kyu, tuomet bus naudojama jiyu
  ippon kumite formulė.
  2. Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi žemesnį meistriškumo laipsnį nei 3 kyu, kumite
  rungtyje bus kovojama naudojant jiyu ippon kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 3 ar aukštesnį
  kyu, tuomet bus naudojama Ko-Go kumite formulė. (Tik nuo 14 m. 3 kyu)
  3. Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi žemesnį meistriškumo laipsnį nei 1 Dan, kumite
  rungtyje buskovojama naudojant Ko-Go kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 1 Dan ar
  aukštesnį laispnį, tuomet busnaudojama jiyu kumite formulė. (Tik nuo 18 m. 1 Dan)
  KIHON RUNGTIS BALTIEMS DIRŽAMS IR BE DIRŽO:
  Pagal teisėjo skaičiavimą su žingsniais pirmyn/atgal atliks technikas šia eilės tvarka:
  • oi-zuki chudan,
  • age-uke, soto-uke,
  • gedan-barai,
  • mae-keri.
  Technikos atliekamos stovėsenose zenkutsu-dachi, mae-keri - laisvoje stovėsenoje. Technikos bus
  atliekamos tik po 3 kartus.
  KOMANDINĖ KATA:
  Atrankinės Finalai
  1. 2014 m. ir jaunesni

  Pasirinkta KATA be pritaikymo

  2. 2013m. - 2010m.

  Pasirinkta KATA be pritaikymo

  3. 2009 m. ir vyresni

  Pasirinkta KATA be pritaikymo
  Komandinės kata dalyviai: skirstomi pagal amžiaus ir kyu grupes. Komandos gali būti mišrios tik
  2014 m. ir jaunesni grupėje, kitose grupėse komandos negali būti mišrios.
  Gavus registracijas iš klubų, komandos gali būti perskirstytos atitinkamai pagal meistriškumo lygį.
  Jei aukščiausias kyu jūsų komandoje priklauso aukštesnei kategorijai, jūsų komanda privalo
  varžytis aukštesnėje kategorijoje. 

  Grižti atgal