• Su naujomis žiniomis iš „Shipcon Limassol LTD" organizuotų mokymų, Barselonoje.

  Artėjant sporto sezonui, trumpai apie pavasario mokymus:
  2022 m gegužės 16-20 dienomis turėjome galimybę dalyvauti „Shipcon Limassol LTD" organizuojamuose mokymuose „Specialiųjų poreikių nustatymas mokymosi procese", kurie vyko Barselonos mieste, Ispanijoje. Mokymai organizuoti įgyvendinant „Erasmus+" mobilumo mokymosi tikslais projektą „Stipri dvasia stipriam kūnui: kompetencijos specialių poreikių žmonių aktyvios gyvensenos skatinimui" (Nr. 2020-1-LT01-KA204-077965).
  Iškelti mokymų tikslai:
  Gilinti žinias apie specialiuosius ugdymosi poreikius - konkrečiai apie specifinį mokymąsi ir su juo iškilusius sunkumus, įskaitant disleksiją, disgrafiją, dispraksiją, diskalkuliją ir dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromą (ADHD);
  Suprasti sutrikimų diagnozės procesus ir kriterijus;
  Mokymasis suprasti, kaip gyventi ir mokytis iš specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčio asmens perspektyvos;
  Ugdymo poveikio supratimas socialiniam, emociniam ir psichologiniam vystymuisi.
  Mokymų metu į pagrindinius klausimus buvo ieškoma atsakymų remiantis lektorės teorinės medžiagos analizavimu bei iš skirtingų šalių suvažiavusių ir skirtingos patirties turinčių mokymų dalyvių praktinės informacijos pasidalinimu. Buvo sprendžiami gyvenimiški uždaviniai susiję su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir suaugusiais, atliekamos užduotys komandomis, reaguojama į skirtingas užduotas situacijas ir ieškoma jų sprendimo būdų.
  Per mokymų savaitę buvo lyginami specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir nustatymų kriterijai skirtingose šalyse, kokia taikoma praktika, kaip tai atliekama ir kokiu periodu, kokie rezultatai, kas atsitinka visuomenėje, jei nekreipiame dėmesio į žmones, kuriems reiktų specialiųjų ugdymosi poreikių programos pritaikymo.
  Visų mokymų metu labai detaliai analizuota:
  Disleksija - skaitymo sutrikimas;
  Disgrafija - rašymo sutrikimas;
  Dispraksija - koordinacijos ir raidos sutrikimas;
  Diskalkulija - skaičiavimo sutrikimas;
  Dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumo sindromas (ADHD) - neurologinis sutrikimas, pasižymintis sunkiu dėmesio sutelkimu, nevaldomas impulsyvumas bei hiperaktyvumas;
  Padaryta įžanga į autizmo spektro aptarimą: jo nustatymas, su kokiais iššūkiais ir sunkumais susiduriama ugdant besimokančiuosius, turinčius šį sutrikimą.
  Mokymų metu labai naudinga informacija buvo pateikiama iš gyvenimiškų patirčių, kaip su vienais ar kitais ugdymo, mokymo sunkumais susitvarko specialistai skirtingose šalyse. Kokie moksliniai tyrimai daromi SUP tema, kaip į tyrimų išvadas reaguojama valstybinių įstaigų lygmenyje bei kokios programos taikomos ugdymo įstaigose.
  Penktą mokymų dieną baigėme su gerokai padidėjusiu tiek teorinės, tiek praktinės informacijos kiekiu. Visi mokymų dalyviai pritarė, kad mokymai buvo labai naudingi ir kad grįžtame į ugdymo įstaigas, organizacijas, darbus ir kasdieninį gyvenimą dar tvirtesni teorinių ir praktinių žinių papildytu bagažu.
  Mes į namus grįžome matydami perspektyvas ir dar daugiau būdų kaip tobulinti sporto klubo veiklas, kokius ugdymo ir treniravimo metodus taikyti žmonėms su specialiais poreikiais. Tiek iš teorinių, tiek iš praktinių patirčių, kurias sužinojome mokymų metu, dar kartą įsitikinome, kad visi žmonės, turintys specialių poreikių gali puikiai dalyvauti aktyviose veiklose, neformaliame užimtume jei tik mokytojai, treneriai žino kaip su jais bendrauti, kaip juos mokyti ir ko iš jų reikalauti. Aktyvi veikla: sporto treniruotės, dalyvavimas stovyklose, išvykose, dažniausiai daro labai didelę teigiamą įtaką gyvenimo kokybei, karjerai ir pasiekimams. Pavyzdžiu gali būti Michael Phelps - daugkartinis pasaulio ir olimpinis plaukimo čempionas, rekordininkas (turintis ADHD). Savo sporto klube mes to ir sieksime, kad kiekvienas sporto treniruotėse ir kitose aktyviose veiklose įgytus gebėjimus, geras emocijas, discipliną, susikaupimą, pastangas panaudotų savo gyvenime ir kasdienėje veikloje.

   

  Grižti atgal