• Kviečiame į Tradicinio Karate Do Varžybas “BUDO CUP OPEN 2019”

  Dalinamės Tradicinio karate klubo "Sanrei" kvietimu į tradicinio karate do varžybas "Budo Cup Open 2019" ir kviečiame savo klubo sportininkus aktyviai dalyvauti. Dalinamės varžybų reglamentu

  2019 M. Tradicinio Karate Do Varžybų "BUDO CUP OPEN 2019" Reglamentas
   
  2019 m. kovo 17 d. Vilnius 

  VARŽYBŲ DATA: 2019 m. balandžio 6 d. (šeštadienis).
  LAIKAS: 10.00 - oficialus atidarymas, atkrintamosios kovos, bei finalai .
  Tikslesnis rungčių pagal amžiaus, meistriškumo grupes, laikas bus išsiųstas klubams atskirai, prieš varžybas.
  VIETA: VRM Sporto rūmai, adresas: Žirmūnų 1E, Vilnius.
  ORGANIZATORIAI: Tradicinio karate do klubas „SANREI" ir tradicinio karate klubas „KARATEKA" .
  TIKSLAI: išaiškinti stipriausius ir perspektyviausius Lietuvos Respublikos tradicinio karate do sportininkus, klubus; populiarinti tradicinį karate do Lietuvoje; skatinti klubų bendravimą ir bendradarbiavimą.
  TAISYKLĖS: WTKF (Pasaulinės tradicinio karate do federacijos) taisyklės.
  APSAUGOS: Kogo kumite rungtyse privalomos: kapos. Rekomenduojamos: bandažai (vaikinams), krūtinės ląstos apsaugos (merginoms).
  REGISTRACIJA: iki kovo 29 d. Registracija pas savo mokytojus, užsiėmimų metu, el. paštu arba telefonu. Visi varžybų dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą ir turėti pažymą, leidžiančią dalyvauti varžybose, bei sveikatos draudimą. Už kiekvieno sportininko sveikatos būklę atsako sportininką delegavęs klubas. Varžybų organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės už sportininkų sveikatos sutrikimus Budo Cup Open 2019 varžybų metu.
  DALYVIAI: LTKA klubai - nariai. Visi visų sportininkų kyu laipsniai privalo būti užregistruoti LTKA, dan'ai WTKF/ITKF. Esamų kyu registraciją galima pasitikrinti: http://ltka.lt/Kyu_registracija
  TEISĖJAI: Teisėjauja LTKA licencijuoti teisėjai, nacionalinės rinktinės nariai, kandidatai į Lietuvos tradicinio karate rinktinę. PROTESTAI: nagrinėjami tik tie protestai, kurie pateikiami pagal WTKF taisyklių reikalavimus.
  DALYVIŲ STARTINIAI MOKESČIAI: 20 Eur.

   

  AMŽIAUS GRUPĖS IR INDIVIDUALIOS RUNGTYS: 
  VAIKINAI: 

  Amžiaus grupės KATA ir KUMITE
  1. 2012 m. ir jaunesni visi kyu
  2. 2011 - 2010 m. iki 9 kyu
  3. 2011 m. 8 kyu
  4. 2010 m. 8 kyu
  5. 2011 - 2010 m. nuo 7 kyu
  6. 2009- 2008 m. iki 8 kyu
  7. 2009- 2008 m. 7 - 6 kyu
  8. 2009- 2008 m. nuo 5 kyu
  9. 2007 - 2006 m. iki 6 kyu
  10. 2007 - 2006 m. 5 - 4 kyu
  11. 2007 - 2006 m. nuo 3 kyu
  12. 2005 - 2004 m. visi kyu

  MERGINOS: 
  Amžiaus grupės KATA ir KUMITE
  1. 2011 m. ir jaunesnės
  2. 2010 - 2009 m. iki 7 kyu
  3. 2010 - 2009 m. nuo 6 kyu
  4. 2008 - 2006 m. visi kyu
  5. 2005 - 2004 m. visi kyu

  1 Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi 9, 8 ar 7 kyu, kumite rungtyje bus kovojama naudojant kihon ippon kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 6 ar aukštesnį kyu, tuomet bus naudojama jiyu ippon kumite formulė. 

  2 Jei kumite rungtyje vienas iš sportininkų turi žemesnį meistriškumo laipsnį nei 3 kyu, kumite rungtyje bus kovojama naudojant jiyu ippon kumite formulę. Jei abu sportininkai turi 3 ar aukštesnį kyu, tuomet bus naudojama Ko-Go kumite formulė. Taikoma Grupei: 2005 - 2004 m.
  Kihon Ippon Kumite Atakos: Oi-zuki jodan. 2. Oi zuki chudan 3. Mae keri chudan
  Kihon Ippon Kumite Gynyba: Age-uke/gyaku - zuki 2. Soto-uke/gyaku - zuki 3. Gedan-barai/gyaku - zuki.
  Jiyu Ippon Kumite:
  Atakos:
  1. Kizami-zuki jodan. 2. Gyaku-zuki chudan. 3. Mae-keri chudan. 4. Pasirinktinos 5 atakos: oi zuki jodan; mavashi keri jodan; ushiro keri chudan; ura mavashi keri jodan; yoko keri keokomi chudan;
  Taimingas: Sen arba Go-No Sen; Kontrataka laisva, galimi pakirtimai.
  Kihon Ippon Kumite rungtyje sportininkams/teisėjams rekomenduotina pasakyti smūgių pavadinimus prieš veiksmo atlikimą. Sportininkas vertinamas taškais (wazari arba ippon) remiantis TODOME VAZA koncepcija į kurią įeina šie kriterijai: taimingas, distancija, forma, kūno dinamika, perėjimai, jėga. Sportininkai atakas atlieka iš chidari (kairės) stovėsenos. Baudos už sumaišytą techninį veiksmą neskiriamos, sumaišytas techninis veiksmas pakartojamas. Kontaktas vertinamas pagal WTKF kumite taisykles. Pvz.: Lengvas kontaktas, stacionari pozicija - sportininkas už tai baudžiamas keikoku t.y. -2 taškai. Kovai pasibaigus lygiosiomis, teisėjai bendru sprendimu skiria pergalę sportininkui, kurio techniniai veiksmai buvo arčiau vertintino rezultato taškais (TODOME VAZA).
  Jiyu Ippon Kumite kova teisėjaujama remiantis Ko - go kumite taisyklėmis išskyrus žemiau aprašytus atvejus:
  • Esant lygiosioms, sportininkai vertinami vėliavėlių sistema.
  • Sportininkai atakas atlieka iš chidari (kairės) stovėsenos.
  • Sumaišius technikų eiliškumą, sportininkas baudžiamas Keikoku (-2 taškai).

  KOMANDINĖS RUNGTYS: Rungtys: Komandinė kata ir En-Bu Dalyviai: skirstomi tik pagal amžiaus grupes ir meistriškumą. 

  Amžiaus grupės KOMANDINĖ KATA: 
  1. 2010 m. ir jaunesni iki 8 kyu.
  2. 2010 m. ir jaunesni nuo 7 kyu.
  3. 2009 m.
  4. 2008 - 2007 m.
  5. 2006 - 2004 m.
  Komandinė kata: 2010 m. ir jaunesni: atliekama 1 kata (be Bunkai); visos kitos grupės - 1 kata, finale ta pati kata su Bunkai. 

  Amžiaus grupės EN BU MIXED (vaikinas / mergina): 
  1. 2009 m. ir jaunesni Mergina / Vaikinas
  2. 2008 m. - 2004 m. Mergina / Vaikinas

  Amžiaus grupės EN BU (vaikinas / vaikinas):
  1. 2009 m. ir jaunesni
  2. 2008 m. - 2007 m.
  3. 2006 m. - 2004
   

   

  Grižti atgal