• Svarbi informacija klubą lankačių vaikų tėveliams, dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelių

    Nuo šių metų spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. (ar vėliau bus pratęsta priklausys nuo naujo LR valstybės biudžeto paskirstymo) visoje Lietuvoje įvedamas krepšelis neformaliajam ugdymui. Juo gali naudotis visi vaikai, lankantys bendrojo lavinimo mokyklas, nuo 6 iki 19 metų.

    Mūsų klubas yra akredituota neformaliojo švietimo institucija visose savivaldybėse, kuriose vykdo veiklą ir moksleiviai lankantys mūsų klubą gali pasinaudoti NVŠ krepšelių finansavimu.

    Sutarčių teiraukitės savo treneriu užsiėmimų metu!

     

    Grižti atgal